ایستگاه فضایی بین المللی را تا ۹ دی با چشم غیرمسلح در آسمان ایران ببینید

ناسا اعلام کرد که ایرانی‌ها امشب می‌توانند ایستگاه بین‌المللی فضایی را ساعت ۱۸:۰۷ با چشم غیرمسلح ببینند. همچنین طبق اعلام ناسا، ایستگاه فضایی بین‌المللی تا ۳۰ دسامبر در ساعات خاصی در آسمان قابل مشاهده است.

ایستگاه فضایی بین المللی را تا ۹ دی با چشم غیرمسلح در آسمان ایران ببینید

بنابر اعلام ناسا، ایرانی‌ها امشب می‌توانند ایستگاه بین‌المللی فضایی را ساعت ۱۸:۰۷ با چشم غیرمسلح ببینند. مسیر حرکتی ایستگاه فضایی بین‌المللی طی این چند روز به گونه‌ای است که می‌تواند با چشم غیرمسلح در آسمان چند کشور دیده شود.

امشب نیز ساعت ۱۸:۰۷ به وقت ایران، در صورتی که ابرها اجازه دهند، می‌توان این ایستگاه فضایی را در آسمان ایران مشاهده کرد. همچنین طبق جدول زیر می‌توانید ساعت دقیق مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی را در آسمان ایران مشاهده کنید.
تاریخ مدت زمان مشاهده حداکثر ارتفاع مکان ظاهر شدن در آسمان مکان ناپدید شدن در آسمان

شنبه، ۱۶ دسامبر، ۱۸:۰۵
۶ دقیقه ۷۰ درجه ۱۰ درجه بالای خط افق – شمال غربی ۱۰ درجه بالای خط افق – جنوب شرقی

یکشنبه، ۱۷ دسامبر، ۱۷:۱۴
۵ دقیقه ۵۲ درجه ۱۶ درجه بالای خط افق – شمال غربی

۱۱ درجه بالای خط افق – شرقِ جنوب‌شرقی

یکشنبه، ۱۷ دسامبر، ۱۸:۵۳
۱ دقیقه ۱۱ درجه ۱۱ درجه بالای خط افق – جنوب غربی

۱۰ درجه بالای خط افق – جنوبِ جنوب‌غربی

دوشنبه ۱۸ دسامبر، ۱۸:۰۰
۲ دقیقه ۲۳ درجه ۲۳ درجه بالای خط افق – جنوب غربی

۱۱ درجه بالای خط افق – جنوب

سه‌شنبه، ۲۶ دسامبر، ۶:۰۶
۶ دقیقه ۲۹ درجه ۱۰ درجه بالای خط افق – جنوبِ جنوب غربی

۱۰ درجه بالای خط افق – شرقِ شمال‌شرقی

چهارشنبه، ۲۷ دسامبر ، ۰۵:۱۵
۱ دقیقه ۱۴ درجه ۱۰ درجه بالای خط افق – جنوبِ جنوب‌شرقی

۱۴ درجه بالای خط افق – جنوب‌شرقی

چهارشنبه، ۲۷ دسامبر، ۰۶:۵۰
۱ دقیقه ۱۵ درجه ۱۰ درجه بالای خط افق – غربِ جنوب‌غربی

۱۵ درجه بالای خط افق – غربِ جنوب‌غربی

پنج‌شنبه، ۲۸ دسامبر، ۰۵:۵۷
۶ دقیقه ۸۸ درجه ۱۰ درجه بالای خط افق – جنوب غربی ۱۰ درجه بالای خط افق – شمال‌شرقی
جمعه، ۲۹ دسامبر، ۰۵:۰۹ ۲ دقیقه ۳۴ درجه ۳۴ درجه بالای خط افق – شرقِ جنوب‌شرقی ۱۰ درجه بالای خط افق – شرقِ شمال‌شرقی
جمعه، ۲۹ دسامبر، ۰۶:۴۲ ۵ دقیقه ۲۰ درجه ۱۰ درجه بالای خط افق – غرب ۱۱ درجه بالای خط افق – شمالِ شمال‌شرقی
شنبه، ۳۰ دسامبر، ۰۵:۵۲ ۳ دقیقه ۳۴ درجه ۳۴ درجه بالای خط افق – شمال غربی ۱۰ درجه بالای خط افق – شمالِ شمال‌شرقی

 

منبع : کجارو