تعمیر موزه سینمای ایران پس از ۱۷ سال

موزه سینمای ایران پس از ۱۷ سال تعمیر می‌شود و تالارهای این مکان تاریخی به مدت یک ماه به علت تعمیرات تعطیل خواهد شد.

تعمیر موزه سینمای ایران پس از ۱۷ سال

موزه سینمای ایران پس از ۱۷ سال تعمیر می‌شود و تالارهای موزه از امروز تعطیل خواهد شد.

تالارهای موزه سینمای ایران پس از پایان تعمیرات که زمان‌بندی آن یک ماه پیش‌بینی شده، فعالیت خود را از سر می‌گیرد و مخاطبان می‌توانند از این مجموعه تاریخی بازدید کنند.

این تعمیرات تالارهای موزه سینما را دربر می‌گیرد و نمایش فیلم‌های روز سینما در سالن‌های نمایش سینماتوگراف و فردوس پابرجا است.

 

منبع : کجارو