ایران برای خرید هواپیما با بوئینگ و ایرباس وارد مذاکره شد

به گفته مدیرعامل قشم ایر، تفاهم‌نامه اولیه خرید ۱۵ فروند هواپیما با بوئینگ امضا شده است و برای خرید هواپیماهای جدید از ایرباس نیز از طریق فاینانسورهای خارجی در حال مذاکره‌ایم. جزئیات خرید هواپیماها را در ادامه خبر دنبال کنید.

ایران برای خرید هواپیما با بوئینگ و ایرباس وارد مذاکره شد

«محمود شکرآبی» مدیرعامل قشم ایر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات گفت:

با امضای تفاهم‌نامه‌ی اولیه با بوئینگ قرار شده است این شرکت مجوزهای مورد نیاز را از خزانه‌داری آمریکا بگیرد.

شکرآبی با اشاره به این که شرکت قشم ایر نیز به دنبال تامین منابع مالی اجرای قرارداد باشد، بیان کرد:

طبق تفاهم‌نامه اولیه با بوئینگ مقرر شده پس از امضای قرارداد فروش ۱۵ فروند هواپیما، این شرکت ۲ فروند هواپیمای ۷۳۷ سری ۸۰۰ را در سال ۲۰۱۸ تحویل دهد.

مدیرعامل قشم ایر تاکید کرد:

برای خرید چهار فروند ایرباس ۳۳۰ پهن‌پیکر و هشت فروند ایرباس ۳۲۰ یا ۳۲۱ از طریق فاینانسورهای خارجی در حال مذاکره‌ایم که این هواپیماها را به صورت دست دوم یا نو بخریم و با توجه به شرایط بازارهای جهانی در صورتی که بتوانیم فاینانسورهای خارجی را برای تامین مالی خرید این هواپیماها جذب کنیم، خریدهای ما از ایرباس به صورت اجاره به شرط تملیک خواهد بود.

 

منبع : کجارو