پرواز تهران – تبریز ایران ایر دچار نقص فنی شد

پرواز تهران- تبريز ایران ایر که به دلیل نقص فنی مجبور به بازگشت به مهرآباد شده بود، هم‌اکنون انجام شد.

پرواز تهران - تبریز ایران ایر دچار نقص فنی شد

پرواز شماره ٣۴٣ هواپیمایی ايران اير از تهران به مقصد تبريز پس از برخاستن و حدود پانزده دقيقه پرواز، بخشی ازسيستم الكترونیکی خود را از دست داد.

در نهایت خلبان تصمیم به برگشت و فرود اضطراری درفرودگاه مهرآباد شد.

این پرواز پس از رفع نقص فنی هواپیما، هم‌اکنون انجام شد.

 

منبع : کجارو